• Utskrift
  • Print

ØstensjøvannetMidt i en av Oslos drabantbyer ligger naturperlen Østensjøvannet. Foto: Tom Schandy.

Naturreservatet midt i Oslo

Midt i en av Oslos drabantbyer ligger det 1,8 kilometer lange Østensjøvannet. Bare et steinkast fra tettbebyggelsen er det registrert mer enn 215 fuglearter og 460 plantearter, men også lokalbefolkningen trives rundt det næringsrike vannet. Hele vannet er omgitt av fine turstier som folk bruker til å holde seg i form eller lufta bikkja.
 

Marine sedimenter som ble avsatt da havet dekket området etter siste istid, har lagt grunnlaget for frodigheten ved Østensjøvannet, godt hjulpet av kunstig tilsig av næringssalter i form av gjødsel og kloakk de seinere tiårene. Den biologiske rikdommen i og ved vannet er enorm. Ute i vannet er det for eksempel mellom 35 000 og 70 000 bunndyr pr. kvadratmeter, og 12 av landets 27 ferskvannssnegler er påvist. Vannet er en klassisk plantelokalitet som er kjent helt fra midten av 1800-tallet, og med mer enn 460 registrerte plantearter. Her vokser smal og bred dunkjevle, sverdlilje, kalmusrot og ikke minst takrør som danner flotte ”skoger” rundt vannet.
 Østensjøvannet har også fine kulturområder i sin umiddelbare nærhet, med Abildsø Gård tronende på en gigantisk åkerholme med eik og hassel. I Almedalen ved Østensjø gård er det rik vegetasjon hvor selvfølgelig alm er karakterarten, mens stor eik naturlig nok dominerer i Eikelunden.
 Det har foregått en lang kamp for å sikre Østensjøvannet for ettertiden, og i 1992 fikk området endelig status som naturreservat. Foreningen Østensjøvannets Venner har vært pådriver for å sikre også natur- og kulturmiljøet rundt selve vannet, og det har ført til at Oslo kommune har opprettet Østensjøområdet Miljøpark.

Vitamininnsprøyting
 
Med sine mer enn 215 registrerte fuglearter er Østensjøvannet et av de mest kjente fuglevannene i landet. Å komme hit en vårdag med skrikende hettemåker, slåssende sothøner og kurtiserende toppdykkere er en skikkelig vitamininnsprøyting etter en lang vinter. Her er det liv fra morgen til kveld. Endene møter deg allerede på parkeringsplassen, for de er vant til at fuglevenner stiller opp. Kanadagjessene og grågjessene er ikke bedre enn stokkendene, de vet også å sette pris på en god brødfrokost. For ikke å snakke om de allstedsnærværende hettemåkene som styrter til straks du gjør en brå håndbevegelse. De vet at slike bevegelser er synonymt med mat. Med sin skarpe stemme setter hettemåkene sitt preg på vannet. En kjempekoloni med opptil 1500 par har hatt tilhold ved vannet i mange år, men antallet har gått sterkt tilbake de seinere årene.
   Under isløsningen samles fuglene i noen små råker under broen i sør og ved utløpet av Bølerbekken. På denne tiden kommer man kvinendene nært innpå livet der de driver aktiv kurtise i tidlige vårmorgener. Hannen kaster hodet bakover og sparker opp en vannsprut. De svarte sothønene med det hvite panneblisset er hissige på denne tiden, og stadig ser man at de jager hverandre. Noen ganger går de i frontalangrep og ligger og plasker i vannet med beina mot hverandre. Sivhønene er sothønas nære slektning. Den er litt mindre, har rødt nebb og trives best i ly av takrørskogen. Toppendene med sine karakteristiske topper er roligere og er mer opptatt av å dykke etter maten fremfor å tigge fra folk.

 

En sothøne med reirmateriale slår med vingene for å komme seg opp på isen i begynnelsen av april.
Foto: Tom Schandy.

 
Pingvindansen
 
Litt ute i april kommer toppdykkeren til vannet. Dette er selve karakterarten ved vannet, og flere titalls individer kan observeres. Det er en flott fugl som første gang hekket ved vannet i 1972. Er man heldig kan man se toppdykkerens romantiske kurtise som etter noen innledende hoderistninger ender i ”pingvindansen”. Da reiser fuglene seg opp av vannet, bryst mot bryst, padler ivrig med føttene og svinger nebbene som er fulle av vannplanter, fra side til side. Toppdykkeren legger oftest sitt flytende reir av vannplanter ved en av de mange kunstige øyene som ble gravd ut på 1960-tallet.
 Seinere på sommeren kommer den nye generasjonen til, og da blir det ekstra mye liv ved Østensjøvannet. Hundrevis av små unger skal mates, og foreldrene går i skytteltrafikk for å tilfredsstille de sultne dunnøstene.I mai kan du se toppdykkernes frierdans ute på Østensjøvannet. Foto: Tom Schandy.

_____________________________________________________________________
Fakta
Østensjøvannet, naturreservat midt i Oslo.
 
Attraksjoner:
Næringsrikt vann
Fuglelivet, spesielt toppdykker
Turmulighetene
Gammelt kulturlandskap
 
Adkomst:
Vannet ligger sør i Oslo. Ta T-bane fra Oslo-sentrum og gå av på Bøler eller Bogerud stasjon.
 
Kart:
1914 IV Oslo 1: 50 000.
 
______________________________________________________________________
 
 
 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS